"Wowahwa"

Mijn naam is H.H.M.ter Grote

Hendrikus(Henk)

Levenskunstenaar & welzijn's klusser

Ik werk als een levenskunstenaar (paranormaal magnetiseur) vanuit intentie,liefde en in verbinding met de goddelijke bron van het AL.

Met mijn rugzak vol ervaringen, waaronder Trancedente meditatie en de wetenschap van het zijn's bewustzijn heeft mij gebracht tot het werken aan vrede in elke cel "WOWAHWA".

De behandelingen kunnen het zelfgenezend vermogen activeren.

Met een holistische kijk analyseren we samen de oorzaak van je klacht (oorzaak/gevolg). 

Vaak zijn deze een combinatie van pychische en lichamelijke klachten.Veelal voortkomend uit oude geconditioneerde patronen en triggers.

Daarbij gebruik ik mijn zelfgemaakte ingewijde Sjamaanse trom, want het geluid de trillingsfrequentie gaat door al je cellen heen en raakt ze aan net als de straling van de zon.

Je zenuwstelsel komt zo gemakkelijk tot rust met het ingebrachte ritme. van hier uit kan de genezing beginnen en het je welzijn activeren.

Uit eigen ervaring als IVN'er en metingen blijkt de invloed van de natuur ook het stress niveau te reduceren.

 

 

Analiseren bij problemen geeft inzicht

Ook ben ik zelf door Long - Covid heen gegaan en heb hierin de nodige ervaring en inzichten opgedaan.

Belangrijk aspect hierin is het ontgiften en loslaten van oude patronen om je eigen lichaam (tempel) optimaal te kunnen verzorgen en daarbij steeds je grenzen in acht te nemen.

Daarbij heb je in alles een vrije wilsbeschikking en is het belangrijk om ook zelfstandig na te denken over het hoe en waarom je in deze situatie zit en er uit kunt komen.

Enige hulp en een goed klankbord brengt je verder op pad. Uiteindelijk zit het geluk en de vrijheid in jezelf en dat is vaak anders dan je in oude patronen is verteld.

Gelukkig gaan we een nieuwe tijd tegemoet en niets blijft bij het oude (wetmatigheid) Het licht zal uiteindelijk zegevieren, maar eerst gaan we inzien dat oorzaak en gevolg, samen hangen als jing en jang en het donkere gezien kan worden.

Zodat uiteindelijk ons bewustzijn en het collectieve bewustzijn erdoor mee veranderd.

Intuitief kiezen voor het goede vanuit je hart vol liefde, geeft zoveel meer dan je met intelligentie kunt bevatten en zal de wereld veranderen in en om ons heen en daar werk en help ik graag aan mee.

Neem dus gerust contact met me op, dat het licht mag schijnen ook voor jou, Henk.

 

lid en ingeschreven als ontdekkingsreiziger bij kerkgenootschap GEEN IDEE van Bob Radstake.

Lid en ingeschreven als Mens bij partij: De Nieuwe Mens.

Verbonden met de tempel op Land van Lisa te Rekken en met mijn Wowahwa meditatie kapel "de biechtstoel" in de tuin te Neede.

Het streven is om te verbinden met natuur, de mens en het zijn. Mijn activiteiten zijn onderdeel van een ceremonieel uitdragen van deze visie.

 

Wie goed doet goed ontmoet:

lichaam, ziel , geest en de kosmische verbinding (het oog).

Symbolisch gezien als een driehoek met het oog.

Daarbij is elk individu uniek, geen mens is hetzelfde.

Een mens opgebouwd uit de elementen der driehoek in verbinding met het oog.

Het oog, ofwel de goddelijke oorsprong van alles wat is.

Simpel gezegd ons leven op aarde is verbonden met materie gevormd uit de kosmos.

Enkel ons lichaam is uit stof en energie opgebouwd en volgt ons evolutieproces.

Ons lichaam staat onder invloed van karma (oorzaak / gevolg) en  epi genetica.

Ons lichaam vormt zich door ons DNA logboek en gen receptoren dia aan en uit kunnen staan.

Ons lichaam is bezielt en met geest zolang het leeft.

Zonder ziel en geest is er geen leven op aarde mogelijk.

Dus ons lichaam is enkel een voertuig van tijdelijke aard.

Wij zijn dus duidelijk meer dan materie alleen.

Ons grootste rijkdom is de ziel.

De ziel bepaald in de kern wie we zijn.

In de kern zijn we uniek met de geest die ons verbind.

Alle materiele zaken zijn bijkomstigheden.

Echter de ziel is onze goddelijke bron.

Onze goddelijke bron in verbinding met  het oog ofwel de oorsprong het nulpunt van alles wat bestaat.

Onze ziel maakt gebruik van ons brein in samenhang met geest en lichaam.

Aan ons brein zijn onze zintuigen en psyché verbonden.

Ons brein is gevormd uit materie en geest en dus afhankelijk van onze omgeving en biotoop.

Onze biotoop is voor ons als mens van levensbelang en heeft invloed op ons zijn.

Ons zijn is dus de manifestatie van lichaam ziel en geest in verbinding met de kosmos.

Ons brein heeft zonder ziel en dualiteit geen leven nog geest.

Ons brein verteld ons wie we in essentie zijn

Geest geeft ons bevlieging.

Dus de som van het geheel is vice versa van invloed op ons zijn.

Dus waar ligt jou verantwoording als je dit beseft?

Het is dus een wederkerigheid.  

Iets dat ten koste gaat van komt bij jezelf terug.

Een simpele wetmatigheid.

Met dit gegeven is het nu de juiste tijd om tot bezinning en verandering over te gaan.

Je kunt niet meer zeggen “wir haben es nicht gewusst”.

Niet de WHO of de Elite is fout maar het individue dat de economische belangen per agenda zonder volksraadpleging en acceptatie ondemocratisch uitvoerd.

Wie de schoen past trekke hem aan.

Een “great recet” is onafwendbaar gaande, echter deze zal een andere weg vinden dan men heeft voorspeld, want het licht maakt uiteindelijk alles zichtbaar.

Een ziel die streeft naar geluk zal zich niet onnodig verrijken met : materiele zaken, angst ,macht of hebzucht. Want dat belemmerd zijn groei.

Een bewuste ziel zal streven naar geluk en liefde en van daar uit handelen in evenwicht met de kosmische natuur wetten en zijn talenten ontplooien op antroposofische wijze in het algemeen belang en van wederkerigheid.   

Wie goed doet goed ontmoet.

Hendrikus.

Page was built with Mobirise